Parivrtta Parsvakonasana
Parivrtta Parsvakonasana
08 Jun, 2019 / By ayuraherb
Images/Blog/riEp1B8L-17 ADS.jpg

(par-ee-vrt-tah parsh-vah-cone-AHS-anna)

Revolved Side Angle Pose

ประโยชน์ : ช่วยให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรง เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับลำตัว เอว สะโพก

กระตุ้นกระทำงานภายในช่องท้อง เสริมสร้างสมาธิฝึกการทรงตัวและความอดทน
 

เมื่อศาสตร์ของอานาปานะรวมกันอายุระเวท ร่างกายรวมจิตใจแบบสมบูรณ์ คือพลังที่ไร้ขีดจำกัด
 

ดื่มอายุระ ชีวิตยืนยาว

แสดงโดย ครูสถิต กิ่งวงษา

https://www.facebook.com/SatitYoga/

Like
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.