หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > ฝุ่นในอากาศมลพิษร้ายทำลายชีวิต..รู้ทันและป้องกัน
ฝุ่นในอากาศมลพิษร้ายทำลายชีวิต..รู้ทันและป้องกัน
ฝุ่นในอากาศมลพิษร้ายทำลายชีวิต..รู้ทันและป้องกัน
14 Jan, 2019 / By ayuraherb
Images/Blog/BKtXE6VG-PM2.5-graphic.jpg

ฝุ่นในอากาศ มลพิษร้ายทำลายชีวิต

ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวมลพิษที่เกิดขึ้นรุนแรงในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดกับชุมชนหรือเมืองขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร เราจะพบว่าฝุ่นเล็กๆที่ดูเหมือนจะธรรมดานี้ แท้ที่จริงแล้วมีอันตรายเกินกว่าที่เราคาดคิด วันนี้อายุระเฮิร์บ หรือสมุนไพรอายุระจะนำท่านผู้อ่านมาเข้าใจเรื่องฝุ่นกันอย่างรวดเร็ว และมาเรียนรู้ด้วยการป้องกัน การบำรุงรักษาร่างกายด้วยสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สมุนไพรไทยที่มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรรักษาโรค

ประเภทของฝุ่น โดยหลักการแล้วอนุภาคที่แฝงในอากาศมีการจำแนกได้เป็นสี่ประเภทคร่าวๆคือ

  • อนุภาคทางชีวภาพ Biological Contaminants : อนุภาคประเภทนี้เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆที่ลอยในอากาศเช่น เกสรดอกไม้ สปอร์ของเห็ดหรือโมลต่างๆ ผงละอองจากหมัดในบ้านเรือน เชื้อแบคทีเรีย ฝุ่นที่มากับสัตว์เลี้ยงเช่นแมว และรวมไปถึงไวรัสต่างๆ โดยทั่วไปมีขนาดระหว่าง 0.01 – 100 ไมครอน
  • อนุภาคฝุ่น Dust : นี่คือฝุ่นโดยทั่วไปที่เกิดจากธรรมชาติเช่น ดินทรายที่โดนลมพัดขึ้นมา โดยทั่วไปมีขนาดระหว่าง 0.01 – 1,000 ไมครอน
  • อนุภาคของแข็งเป็นพิษ Particulate Contaminants : อนุภาคนี้เป็นฝุ่นผงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่ทำให้เกิดของแข็งขนาดเล็กๆ และนี่เป็นสิ่งที่มีอันตรายมากต่อชีวิต เกิดจากฝุ่นของผงซีเมนต์ ฝุ่นเถ้าถ่านจากการเผาไหม้ ฝุ่นจากการสันดาปของน้ำมันเชื้อเพลิง ฝุ่นจากบุหรี่ รวมถึงเขม่าดำจากการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ โดยทั่วไปมีขนาดระหว่าง 0.01 – 100 ไมครอน
  • อนุภาคแก็ส Gaseous Contaminants : เป็นอนุภาคที่เกิดจากก๊าซที่มีอนุภาคเล็กมากๆ ราว 0.001-0.01 ไมครอน

อันตรายของฝุ่น ฝุ่นที่มีขนาดใหญ่สามารถป้องกันได้โดยใช้ผ้าหรือหน้ากากปิดจมูก แต่สำหรับอนุภาคที่เล็กมากโดยเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือที่เรียกว่า PM 2.5 จะสามารถเล็ดลอดได้จากผ้าปิดหน้าแบบปกติ และอนุภาคขนาด 2.5หรือเล็กกว่านี้จะสามารถผ่านเข้าระบบทางเดินหายใจ ผ่านถุงลมในปอด และจะทำให้เกิดการเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงผ่านระบบทางเดินหายใจนี้

สาเหตุ อนุภาคที่เกิดผลกระทบต่อมนุษย์เฉียบพลันคืออนุภาคประเภท 1 และ3 ข้างต้น และสิ่งที่เป็นที่กังวลในประเทศไทยขณะนี้คาดว่าจะเกิดจากอนุภาคของแข็งที่เป็นพิษที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เอง เช่นการเผาไหม้ของรถยนต์โดยสารต่างๆเช่น รถมอเตอร์ไซด์ รถยนต์ รถบัส รถขนส่งสินค้าต่างๆ และยังรวมถึงการเผาไหม้จากภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมที่เกิดจากการผลิตและการทำความร้อนด้วย

การป้องกัน ข้อสำคัญที่สุดคือการลดความเสี่ยงโดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง การลดกิจกรรมในที่แจ้ง หากเลี่ยงไม่ได้ควรใส่หน้ากากโดยเฉพาะที่มีการกำกับว่าสามารถกรองอนุภาคขนาด PM 2.5 ได้ (N95)

การตรวจสอบสภาพอากาศ ขณะนี้มีเว็ปที่ตรวจสอบมลพิษทางอากาศเช่น

https://aqicn.org/city/bangkok/

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/

อ้างถึงกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงของกรมควบคุมมลพิษ หากผลการตรวจสอบแสดงค่า อนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า

  • ระหว่าง 50- 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวัง
  • 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ขึ้นไป ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

โรคภัยที่มากับฝุ่น โรคภัยที่มากับฝุ่นนั้นมีอันตรายมากกว่าที่คิดดังนี้

  • ระบบทางเดินหายใจและปอด : ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับปอดและระบบทางเดินหายใจเช่น โรคหอบหืด โรคหลอดลมอักเสบ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคถุงลมโป่งพอง และโรคมะเร็งปอด
  • ระบบหัวใจ : ด้วยภาวะของสารโลหะขนาดเล็กๆที่เข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงจะทำอันตรายกับระบบหัวใจอย่างเฉียบพลัน งานวิจัยได้แสดงอันตรายที่เกิดกับกล้ามเนื้อหัวใจ เกิดหัวใจวาย หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจเต้นแรงขึ้น อาจเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน และยังมีเรื่องภาวะหลอดเลือดแข็ง หากหลอดเลือดอุดตันจะสามารถทำให้เกิดภาวะหัวใจวายและหลอดเลือดสมองตีบจนถึงตายได้
  • ระบบสมอง : อนุภาคขนาดเล็กที่เข้าในระบบเลือดจะทำให้เสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัว ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น และความหนืดของเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดในสมองได้

สมุนไพรอายุระ เป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีส่วนผสมของสมุนไพรที่เป็นธรรมชาติช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจ โดยสมุนไพรวายา เป็นสมุนไพรรักษาโรค มีคุณประโยชน์ช่วยลดอาการภูมิแพ้ แก้โรคในโพรงจมูกและหลอดลมอักเสบ รวมถึงการบำรุงปอดให้แข็งแรง สมุนไพรอุรา เป็นสมุนไพรบำบัดโรค มีคุณประโยชน์ต่อหัวใจและหลอดเลือด ทำให้หัวใจทำงานได้ดี ป้องกันภาวะเส้นเลือดอุดตัน ขยายหลอดเลือดทำให้มีเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้มากขึ้น

ศึกษาสมุนไพรวายาและอุราของอายุระเฮิร์บ สมุนไพรไทยได้ที่

https://www.ayuraherb.com/Blog/สมุนไพรวายาของอายุระ-blog.aspx

https://www.ayuraherb.com/Blog/สมุนไพรอุราของอายุระ-blog.aspx

 

 

เครดิตข้อมูลอ้างอิง: Air4Thai, aqicn.org, pm 2.5, The Standard, Bliss Air, Wikipedia, bumrungrad, Bangkok hospital

 

สมุนไพรอายุระเป็นห่วงสุขภาพของคุณ

สั่งสมุนไพรอายุระได้แล้ววันนี้ที่ www.ayuraherb.com

ดื่มอายุระ ชีวิตยืนยาว

 

บทความโดย Twinkle Tale

Like
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.